نیروی انسانی ارزشمندترین سرمایه های یک کشور برای توسعه و پیشرفت است.

یکی از ابزارهای مهم و لازم اقتصاد مقاومتی، ارایه آموزش های مهارتی است که کسب این مهارت ها و تقویت آن در جامعه گره های بزرگی را باز خواهد کرد و فراگیری آموزش های فنی و حرفه ای برای ایجاد اشتغال پایدار و کمک به اقتصاد و توسعه جامعه ضروری است.

نیروی انسانی ارزشمندترین سرمایه های یک کشور برای توسعه و پیشرفت است.

یکی از ابزارهای مهم و لازم اقتصاد مقاومتی، ارایه آموزش های مهارتی است که کسب این مهارت ها و تقویت آن در جامعه گره های بزرگی را باز خواهد کرد و فراگیری آموزش های فنی و حرفه ای برای ایجاد اشتغال پایدار و کمک به اقتصاد و توسعه جامعه ضروری است.

سال 1396

سال 1396

سال 1396
هجدهمین مسابقات ملی مهارت

هجدهمین مسابقات ملی مهارت

هجدهمین مسابقات ملی مهارت
ششمین همایش بین المللی مهارت آموزی و اشتغال

ششمین همایش بین المللی مهارت آموزی و اشتغال

ششمین همایش بین المللی مهارت آموزی و اشتغال
تبریک ریاست محترم مرکزآموزش فنی وحرفه ای امام خمینی (ره) ماهنشان به مناسبت روز میلاد زینب...

تبریک ریاست محترم مرکزآموزش فنی وحرفه ای امام خمینی (ره) ماهنشان به مناسبت روز میلاد زینب...

تبریک ریاست محترم مرکزآموزش فنی وحرفه ای امام خمینی (ره) ماهنشان به مناسبت روز میلاد زینب...
پیام تبریک مدیرکل محترم اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان زنجان به مناسبت فرخنده...

پیام تبریک مدیرکل محترم اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان زنجان به مناسبت فرخنده...

پیام تبریک مدیرکل محترم اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان زنجان به مناسبت فرخنده...
نشست بصیرتی وروشنگری باشرکت بسیجیان مرکز آموزش فنی وحرفه ای ماهنشان در سالن جلسات شهرداری...

نشست بصیرتی وروشنگری باشرکت بسیجیان مرکز آموزش فنی وحرفه ای ماهنشان در سالن جلسات شهرداری...

نشست بصیرتی وروشنگری باشرکت بسیجیان مرکز آموزش فنی وحرفه ای ماهنشان در سالن جلسات شهرداری...
دی ان ان